Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, биохимия

Description

Code

2145.1.1

Description

Инженерите в областта на биохимията изследват науките за живота, които се стремят към нови открития. Те превръщат тези открития в химически решения, които могат да подобрят доброто състояние на обществото, например ваксини, възстановяване на тъкани, подобрения на култури и в зелените технологии, например по-чисти горива от природни ресурси.

Алтернативен етикет

инженерка, тъкани

инженерен специалист, биохимия

инженерен съветник, биохимични технологии

инженерен експерт, биохимия

инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост

биомедицинска инженерка

инженерка, биохимия

инженер, метаболитни процеси

инженерка, ензимни процеси

биохимическа изследователка

хранителна инженерка

биохимически изследовател

инженер, разработване на процеси

инженерен експерт, биохимични технологии

инженерка, биомедицина

биохимичен инженер

инженерка, биохимични процеси

инженерка, биохимически процеси

тъканна инженерка

инженер, биохимически процеси

инженер, ензимни процеси

инженер, биомедицина

инженерка, биохимически изследвания

инженерка, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост

хранителен инженер-технолог

биомедицински инженер

биохимичен изследовател

инженерка, биогорива

инженерен специалист, биохимически технологии

хранителна инженерка-техноложка

инженерна консултантка, биохимически технологии

инженерна съветничка, биохимични технологии

инженерен експерт, биохимически технологии

инженерна съветничка, биохимия

инженер, биогорива

инженерен консултант, биохимични технологии

тъканен инженер

инженер, биохимически изследвания

инженерка, метаболитни процеси

инженерен съветник, биохимически технологии

инженерка, разработване на процеси

инженерна специалистка, биохимически технологии

биохимична изследователка

биохимична инженерка

инженерен специалист, биохимични технологии

инженерна специалистка, биохимия

инженерен съветник, биохимия

инженерна консултантка, биохимия

инженерна съветничка, биохимически технологии

инженер, тъкани

хранителен инженер

инженерен консултант, биохимически технологии

инженер, биохимични процеси

инженерен консултант, биохимия

инженер, биохимични изследвания

инженерна консултантка, биохимични технологии

инженерка, биохимични изследвания

инженер, биохимия

инженерна специалистка, биохимични технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието