Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор на премествания

Description

Code

4323.9

Description

Организаторите на премествания са на разположение за всички операции, необходими за едно успешно преместване. Те получават информация от клиента и извършват съответните действия и операции, които осигуряват безпроблемно, конкурентно преместване, отговарящо на очакванията.

Алтернативен етикет

отговорник по преместванията

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието