Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, асансьори

Description

Code

7412.7

Description

Техниците на асансьори монтират асансьорите в предварително подготвена шахта. Те монтират подпората, настройват помпата или мотора, буталото или кабела и механизма. Техниците на асансьори свързват необходимите електронни елементи, за да завършат монтажа и свързването на асансьорната кабина. Те също така изпълняват необходимите действия по инспектиране и ремонт на асансьорите, както и на шахтата и на цялата свързана с тях електроника. Техниците на асансьори гарантират, че всяка инспекция и докладване на данни се записват в дневник и докладват на клиента за състоянието на асансьора, който е бил обслужен.

Scope note

Includes people working in installation and maintenance of escalators, stair lifts and other electronic transport equipment.

Алтернативен етикет

асансьорен техник

инженер по поддръжка на асансьори

инженер по ремонт на асансьори

инспектор, асансьори

механик, асансьори

монтажник, асансьори

монтажник на ескалатори

работник по монтаж на асансьори

сервизен техник, асансьори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието