Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, духови музикални инструменти

Description

Code

7312.7

Description

Производителите на духови музикални инструменти създават и сглобяват частите за тях в съответствие с определени инструкции или диаграми. Те измерват и режат тръбите за резонатора, сглобяват части като скоби, слайдове, клапани, бутала, звънци и наустници; тестват качеството и извършват проверка на готовия инструмент.

Алтернативен етикет

производител, духови музикални инструменти

производителка, духови музикални инструменти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието