Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант по горите

Description

Code

2132.5

Description

Консултантите по горите предоставят услуги и съвети по икономически и екологични въпроси, свързани с управлението на дървесината и горите в съответствие със законите и разпоредбите.

Алтернативен етикет

съветник по горско стопанство

консултант по горските въпроси

консултант по горите

консултантка по горите

съветник по горите

консултантка по горските въпроси

лесовъд

съветничка по горите

консултант по горско стопанство

консултанти по горите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието