Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант, екология

Description

Code

2133.8

Description

Консултантите по екология предоставя съвети относно опазването и управлението на природните ресурси, а именно фауна, флора, почви и вода, на дружества и правителства, които използват тези ресурси. Те се стремят да насочват дружествата към подходяща политика за използване на природни ресурси в индустриалния контекст, да повишават осведомеността по здравните проблеми и да гарантират опазването на екосистемите за устойчиви интервенции в естествените местообитания.

Алтернативен етикет

консултант, екология

консултантка, екология

съветник, екология

съветничка, екология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието