Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител на културен архив

Description

Code

2621.4

Description

Ръководителите на културни архиви осигуряват грижата и опазването на дадена културна институция и архивите в нея. Те осигуряват управлението и развитието на активите и колекциите на институцията, включително цифровизацията на колекциите в архива.

Scope note

Excludes collection manager collection manager.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието