Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител на културен архив/ръководителка на културен архив

Description

Code

2621.4

Description

Ръководителите на културни архиви осигуряват грижата и опазването на дадена културна институция и архивите в нея. Те осигуряват управлението и развитието на активите и колекциите на институцията, включително цифровизацията на колекциите в архива.

Scope note

Excludes collection manager collection manager.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието