Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

крупие

Description

Code

4212.5

Description

Крупиетата управляват игрите, които се провеждат на игралната маса. Те стоят зад игралната маса и организират игрите чрез предоставяне на необходимия брой карти на играчите или работят с друго игрално оборудване. Освен това разпределят печалби или събират пари или чипове от играчите.

Алтернативен етикет

дилър на игрална маса

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието