Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, строителство на сгради

Description

Code

9313.1

Description

Работниците за строителство на сгради подготвят и поддържат строителни дейности на строителни обекти. Те извършват дейности по подготовка и почистване с цел подпомагане на специализирани строителни работници.

Алтернативен етикет

общ работник, строителство на сгради

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието