Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ковач

Description

Code

7221.1

Description

Ковачите нагряват метал, обикновено стомана, в огнище на ковачница и го оформят с чук, длето и наковалня. В същото време създават предимно занаятчийски метални изделия, включително орнаменти, както и подкови; един от малкото процеси за производство на метали, които не са индустриализирани.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието