Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, щамповъчна преса

Description

Code

7223.4.7

Description

Операторите на щамповъчна преса настройват и обслужват щамповъчни преси, предназначени за рязане на детайли в желаната форма чрез задвижване на рампа за щамповане върху метала, в резултат на което от матрицата се образуват по-малки метални части от подадения към пресата преработваем детайл.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието