Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

електротехник, железопътен подвижен състав

Description

Code

7412.11

Description

Електротехниците на железопътния подвижен състав извършват монтаж, поддръжка и ремонт на електрическите и електронните системи на плавателните съдове, например климатични инсталации, фарове, отоплителни системи, електрически проводници и други. Използват оборудване за диагностика за проверка на превозните средства и откриване на неизправности. За извършването на ремонтни дейности използват ръчни инструменти, както и специализирани електрически инструменти и машини.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието