Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, монтаж и поддръжка на електромери

Description

Code

7411.1.2

Description

Тези техници извършват монтаж и поддръжка на електромери в съоръжения или сгради. Те монтират оборудването в съответствие с нормативната уредба и отстраняват неизправности и други проблеми. Изпитват оборудването и предоставят съвети относно употребата и грижата за него.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието