Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, производство на козметични изделия

Description

Code

8131.4

Description

Машинните оператори за производство на козметични изделия обслужват машини за производството на козметични изделия чрез настройване на устройства и инструменти, почистване и поддръжка на оборудването и спазване на производствения график.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието