Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

идентифициране на статистически тенденции

Description

Code

Description

Анализира статистически данни, за да се открият модели и тенденции в данните или между променливи.

URI на понятието