Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, изтегляне на метал

Description

Code

8121.4

Description

Машинните оператори за изтегляне на метал настройват и експлоатират машини за изтегляне на черни и цветни метали, предназначени за направа на жици, решетки, кухи профили и тръби със специфична форма чрез намаляване на напречното сечение и издърпване на работните материали чрез поредица от изтеглящи матрици.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието