Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, точни уреди

Description

Code

7543.10.3

Description

Инспекторите по точни уреди гарантират, че прецизните устройства, например микрометри и калибри, работят в съответствие с проектните спецификации. Те могат да коригират прецизните устройства и техните компоненти в случай на неизправности.

Алтернативен етикет

инспектор, точни прибори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието