Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор в производство на тестени изделия/операторка в производство на тестени изделия

Description

Code

8160.46

Description

Операторите в производството на тестени изделия произвеждат сухи тестени изделия. Те разтоварват сурови съставки от силози за съхранение и системи за доставяне на съставки. Тези оператори размесват и пресоват, за да се постигне необходимото ниво на изсушаване на макаронените изделия.

Алтернативен етикет

оператори на машини за тестени изделия

операторка на машина за тестени изделия

оператор на машина за тестени изделия

работник на машина за тестени изделия

работничка на машина за тестени изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието