Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, магазин за тютюневи изделия

Description

Code

1420.4.42

Description

Управителите на магазини за тютюневи изделия отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, магазин за тютюн

управител, магазин за цигари

управител, магазин за цигари и пури

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието