Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, извеждане от експлоатация на съоръжения

Description

Code

2149.8

Description

Инженерите по извеждане от експлоатация на съоръжения проучват и планират оптималния начин за извеждане от експлоатация на промишленото оборудване, машините и сградите, които са достигнали етап на приключване на жизнения си цикъл. Те анализират необходимата работа и планират различните дейности. Дават указания на ръководителите на екипите и упражняват надзор над тяхната работа.

Алтернативен етикет

инженерка, извеждане от експлоатация на съоръжения

ръководителка, извеждане от действие на съоръжения

ръководителка, извеждане от експлоатация на съоръжения

ръководител, демонтаж на съоръжения

инженер, демонтаж на съоръжения

инженер, извеждане от действие на съоръжения

инженерка, демонтаж на съоръжения

ръководител, извеждане от действие на съоръжения

ръководителка, демонтаж на съоръжения

мениджър, извеждане от действие на съоръжения

мениджър, извеждане от експлоатация на съоръжения

инженер, извеждане от експлоатация на съоръжения

инженерка, извеждане от действие на съоръжения

ръководител, извеждане от експлоатация на съоръжения

мениджър, демонтаж на съоръжения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието