Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър на туроператори/мениджърка на туроператори

Description

Code

1439.7

Description

Мениджърите на туроператорите отговарят за управлението на служителите и дейностите на туроператорите, свързани с организирането на туристически пакети и други туристически услуги.

Алтернативен етикет

ръководител на туроператори

мениджъри на туроператори

мениджърка на туроператори

мениджър на туроператори

ръководителка на туроператори

мениджърки на туроператори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието