Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, направа на покритие

Description

Code

8122.3

Description

Машинните оператори за направа на покритие настройват и обслужват машини, които покриват метални изделия с тънък слой покритие от материали като лак, емайл, мед, никел, цинк, кадмий, хром или други метали с цел защита или украсяване на повърхностите на металните изделия. Те управляват всички станции за нанасяне на покрития върху множество машини.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието