Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър по разпределение на стаи/мениджърка по разпределение на стаи

Description

Code

1411.3

Description

Мениджърите по разпределение на стаи отговарят за управлението и координирането на екип от служители в отделите на рецепцията, резервациите, почистването и поддръжка.

Алтернативен етикет

мениджъри по разпределение на стаи

мениджърка на рецепция

мениджърки по разпределение на стаи

мениджър по разпределение на стаи

мениджър на рецепция

ръководителка по разпределение на стаи

мениджърка на резервации

мениджър на резервации

мениджърка по разпределение на стаи

ръководител по разпределение на стаи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието