Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ресурсен учител, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2352.1.6

Description

Ресурсните учители в прогимназиален/гимназиален етап осигуряват специално обучение за ученици с различни увреждания на нивото на средното образование гарантират, че те достигат своя потенциал да учат. Някои ресурсни учители в прогимназиален/гимназиален етап работят с деца, които имат леки до умерени увреждания, като прилагат променена учебна програма, за да отговарят на специфичните потребности на всеки ученик. Други ресурсни учители в прогимназиален/гимназиален етап подпомагат и обучават ученици с умствени увреждания и аутизъм, като се съсредоточават върху преподаването на основно и напреднало ниво на грамотност и житейски и социални умения. Всички учители оценяват напредъка на учениците, като вземат предвид техните силни и слаби страни, и съобщават своите констатации на родители, съветници, администратори и други участващи страни.

Алтернативен етикет

ресурсна учителка, прогимназиален етап

ресурсна учителка, гимназиален етап

гимназиална учителка за лица със специални образователни потребности

учителка за лица със специални образователни потребности, гимназиален етап

ресурсна учителка, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител за лица със специални образователни потребности

гимназиална ресурсна учителка

прогимназиален учител за лица със специални образователни потребности

прогимназиална учителка за лица със СОП

прогимназиален ресурсен учител

учител за лица със СОП, прогимназиален етап

учителка за лица със СОП, гимназиален етап

гимназиален ресурсен учител

учителка за лица със специални образователни потребности, прогимназиален/гимназиален етап

учител за лица със специални образователни потребности, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиална учителка за лица със специални образователни потребности

учител за лица със специални образователни потребности, прогимназиален етап

учител за лица със специални образователни потребности, гимназиален етап

ресурсен учител, гимназиален етап

ресурсен учител, прогимназиален етап

учител за лица със СОП, гимназиален етап

прогимназиален учител за лица със СОП

учителка за лица със СОП, прогимназиален/гимназиален етап

учителка за лица със специални образователни потребности, прогимназиален етап

гимназиален учител за лица със СОП

ресурсен учител, прогимназиален/гимназиален етап

учителка за лица със СОП, прогимназиален етап

гимназиална учителка за лица със СОП

прогимназиална ресурсна учителка

учител за лица със СОП, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието