Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор продукция

Description

Code

1431.1.2

Description

Директорите на продукция се занимават с редица практически въпроси, свързани с продукцията. Те се занимават с въпроси, вариращи от набиране на персонал и доставяне на материали и услуги до превоз, митническа координация, телекомуникации, трудови отношения, логистика, информационни технологии, общуване с държавните органи, резервация на места, планиране, управление на дейностите, отстраняване на закъснения и безопасност на работното място.

Алтернативен етикет

директор продукция (кино)

директор продукция (театър)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието