Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, двигатели на въздухоплавателни средства

Description

Code

8211.1.1

Description

Монтажниците на двигатели на въздухоплавателни средства сглобяват и инсталират предварително произведени части, за да конструират двигатели на въздухоплавателни средства, напр. леки бутални двигатели и газови турбини. Те преглеждат спецификациите и техническите чертежи, за да определят указанията за материалите и за монтажа. Проверяват и изпитват двигателите и отхвърлят неизправни компоненти.

Алтернативен етикет

монтажник, двигатели на самолети и други летателни апарати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието