Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на бои и материали

Description

Code

5223.7.21

Description

Специализираните продавач-консултанти на бои и материали извършват продажба на бои, материали и други в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач на бои и материали

продавачка на бои и материали

продавач-консултантка на бои и материали

специализирана продавач-консултантка на бои и материали

продавач-консултант на бои и материали

специализиран продавач-консултант на бои и материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието