Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител, начален етап на основното образование

Description

Code

2341.1

Description

Учителите в начален етап на основното образование обучават ученици в началното училище. Те разработват планове за уроци според целите на учебната програма за многото предмети, които преподават, включително математика, езици, природни науки и музика. Следят развитието на обучението на учениците и оценяват знанията и уменията им по изучаваните дисциплини чрез тестове. Разработват съдържанието на курса въз основа на предишното знание на учениците и ги окуражават да задълбочат знанията си по теми, от които се интересуват. Използват ресурси от класната стая и методи на обучение, за да създадат вдъхновяваща среда. Учителите в начален етап на основното образование помагат и в училищните събития и общуват с родителите и административния персонал.

Алтернативен етикет

начална учителка

главна учителка, чужд език в начален етап на основното образование

учителка, чужд език в начален етап на основното образование

старши учител, начален етап на основното образование

учител, начален етап на основното образование

старша учителка, чужд език в начален етап на основното образование

учител, чужд език в начален етап на основното образование

начален учител

учителка по музика, начален етап на основното образование

учителка, начален етап на основното образование

старши учител, чужд език в начален етап на основното образование

главен учител, начален етап на основното образование

начална учителка по музика

учител по музика, начален етап на основното образование

главна учителка, начален етап на основното образование

главен учител, чужд език в начален етап на основното образование

начален учител по музика

старша учителка, начален етап на основното образование

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието