Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специалист с контролни функции, сглобяване на контейнери под налягане

Description

Code

3122.3.2

Description

Специалистите с контролни функции по сглобяване на контейнери под налягане следят процеса на сглобяване на контейнери като котли или съдове под налягане. Те тренират и обучават работниците, участващи в сглобяването, за да постигнат целите на производството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието