Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

административен секретар

Description

Code

3343.1

Description

Административните секретари оказват административно съдействие на началниците. Те изпълняват различни задачи, като например отговаряне на телефонни обаждания, приемане и насочване на посетители, поръчване на канцеларски материали, поддържане на безпроблемното функциониране на офисите и осигуряване на правилното функциониране на оборудването и уредите.

Алтернативен етикет

изпълнителен административен сътрудник

административен асистент

офис администратор

административен сътрудник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието