Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

административен секретар

Description

Code

3343.1

Description

Административните секретари оказват административно съдействие на началниците. Те изпълняват различни задачи, като например отговаряне на телефонни обаждания, приемане и насочване на посетители, поръчване на канцеларски материали, поддържане на безпроблемното функциониране на офисите и осигуряване на правилното функциониране на оборудването и уредите.

Алтернативен етикет

административен асистент

административен сътрудник

изпълнителен административен сътрудник

офис администратор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието