Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

медицински административен секретар

Description

Code

3344.1

Description

Медицинските административни секретари работят в тясно сътрудничество със здравните специалисти. Те осигуряват офис поддръжка, например кореспонденция, определяне на срещи и отговаряне на запитвания на пациенти.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието