Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

администратор по ИКТ сигурност/администраторка по ИКТ сигурност

Description

Code

2529.6

Description

Администраторите по ИКТ сигурност планират и извършват мерки за сигурност с цел защита на информацията и данните от неразрешен достъп, умишлено нападение, кражба и корупция.

Алтернативен етикет

администратори по ИКТ сигурност

администраторка по ИКТ сигурност

администраторка по ИТ сигурност

администратор по ИКТ сигурност

администратор по ИТ сигурност

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието