Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник-механик, корабостроене

Description

Code

3115.1.7

Description

Техниците-механици по корабостроене изпълняват технически функции, за да помогнат на морските инженери при процесите на проектиране, разработване, производство и изпитване, инсталиране и поддръжка на всички видове лодки, от плавателни съдове за развлечение до военноморски плавателни съдове, включително подводници. Те също така провеждат експерименти, събират и анализират данни и докладват своите открития.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието