Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, леярна

Description

Code

1219.5.2

Description

Ръководителите на леярни координират и прилагат краткосрочни и средносрочни графици за производство на отливки и координират разработването, поддръжката и подобряването на леярските процеси, както и усилията за надеждност на отделите по поддръжката и инженерство. Те си партнират и с текущи инициативи за отстраняване на щети.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието