Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

морски инструктор

Description

Code

2320.1.17

Description

Морските инструктори обучават всички, които управляват лодка или кораб заради професията си, например шкипери и капитани на кораби, как да работят с плавателни съдове за вътрешно корабоплаване или морски кораби в съответствие с разпоредбите. Те преподават на учащите теория и техники за оптимално управляване, насочване и навигиране, както и поддържане на тяхната специфична лодка или кораб, наблюдават и оценяват практиката на учащите. Освен това морските инструктори отделят внимание на въпроси, които не са свързани с насочването, например обслужване на клиенти (в случай на превоз на хора) и разпоредби за мерки за безопасност.

Scope note

Includes people performing recreational boating instruction and sailing instruction not for professional means.

Алтернативен етикет

инструкторка по морски пилотаж

инструкторка по морско дело

инструктор по морско дело

инструктор по морски пилотаж

морски инструктор

учителка по морско дело

учител по морско дело

морска инструкторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието