Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник-механик, аеронавтика

Description

Code

3115.1.1

Description

Техниците-механици по аеронавтика работят с авиокосмическите инженери при експлоатацията, поддръжката и изпитването на оборудването, използвано при самолети и космически кораби. Те преглеждат скиците и инструкциите, за да определят спецификациите и процедурите за изпитването. Използват софтуер, за да се уверят, че части от космическите кораби или самолетите функционират правилно. Те записват процедурите на изпитване и резултатите и правят препоръки за промени.

Алтернативен етикет

техник-механик, самолетна техника

техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието