Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, настолни циркуляри

Description

Code

8172.5.3

Description

Машинните оператори на настолни циркуляри работят с промишлени циркуляри, които режат с въртящо се кръгло острие. Циркулярът е настолен. Операторът определя височината на циркуляра, за да контролира дълбочината на среза. Особено внимание се обръща на безопасността, тъй като фактори като естественото налягане в дървения материал могат да създадат непредвиден отпор.

Алтернативен етикет

машинен оператор, циркуляри

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието