Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, строителство на мостове

Description

Code

3123.1.2

Description

Техническите ръководители по строителство на мостове наблюдават строителството на мостове. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието