Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

видеооператор

Description

Code

3521.1.4

Description

Видеооператорите контролират (проектираните) изображения по време на дадено представление въз основа на художествената или творческата визия, като работят в тясно сътрудничество с изпълнителите. Тяхната работа се влияе, както и оказва влияние върху резултатите на останалите оператори. Поради това операторите работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, операторите и изпълнителите. Видеооператорите подготвят медийни фрагменти, следят настройките, осигуряват насоки за техническия екип, програмират оборудването и управляват видеосистемата. Работата им се основава на планове, инструкции и друга документация.
 

Scope note

This occupation is focused on live performance and not on media or broadcast activities.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието