Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

емайлировач

Description

Code

8122.8

Description

Емайлировачите украсяват метали като злато, сребро, мед, стомана, чугун или платина чрез боядисване. Емайлът, който нанасят, се състои от оцветено стъкло в прахообразна форма.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието