Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър в публичната администрация

Description

Code

1112.6

Description

Мениджърите в публичната администрация ръководят, наблюдават и оценяват изпълнението на правителствените политики. Те упражняват надзор върху персонала, управляват ресурсите, използвани за изпълнението, и пишат доклади за процеса на изпълнение. Освен това общуват със служителите в правителството и обществеността, за да ги информират относно политиките. Мениджърите в публичната администрация могат и да участват в разработването и създаването на публични политики.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието