Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, водопроводни работи

Description

Code

3123.1.17

Description

Техническите ръководители на водопроводни работи наблюдават работата по водопроводите. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Алтернативен етикет

ръководител на екип водопроводчици

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието