Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, ценни книжа

Description

Code

2413.1.4

Description

Консултантите на ценни книжа извършват изследователски дейности, за да събират и анализират финансова, правна и икономическа информация. Те тълкуват данните за тенденциите в цените, стабилността и бъдещите инвестиции в определена икономическа област и правят препоръки и прогнози за бизнес клиентите.

Алтернативен етикет

консултант, акции

анализатор, ценни книжа

анализатор, акции

консултант, облигации

анализатор, облигации

консултант, корпоративни ценни книжа

анализатор, корпоративни ценни книжа

борсов анализатор

консултантка, ценни книжа

консултантка, корпоративни ценни книжа

борсов консултант

директор, ценни книжа

анализаторка, облигации

директорка, ценни книжа

анализаторка, корпоративни ценни книжа

борсова консултантка

борсова анализаторка

анализаторка, ценни книжа

анализаторка, акции

консултант, ценни книжа

консултантка, акции

консултантка, облигации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието