Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер по функционалната надеждност

Description

Code

2149.7

Description

Инженерите по функционалната надеждност гарантират надеждността, годността и ремонтопригодността (RAM) на производствен процес или система. Те се съсредоточават върху подобряването на способността за функциониране без прекъсване и за експлоатация, когато е необходимо, и върху повишаване на лекотата на поправката, подмяната или усъвършенстването на продукта.

Алтернативен етикет

инженер по надеждност

инженерка бранд RAMS

RAM инженер

инженерка по надеждност

RAM инженерка

инженер на RAMS

инженер по надеждност и сигурност

инженерка по надеждност и сигурност

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието