Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, спа център

Description

Code

1431.2.5

Description

Управителите на спа центрове координират ежедневните дейности в спа центровете, за да предоставят на гостите най-добрите услуги. Те наблюдават дейността и работата на персонала, управляват финансовите аспекти на спа центъра, работят с доставчиците и провеждат рекламни кампании, за да привличат повече клиенти.

Алтернативен етикет

управител, уелнес център

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието