Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран ветеринар/специализирана ветеринарка

Description

Code

2250.8

Description

Специализираните ветеринари са специалисти с обширно научно образование. Имат правомощието да извършват по независим, етичен и лично отговорен начин всички аспекти на ветеринарната медицина, в интерес на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве, в съответствие с националното и международното законодателство. Освен това те се нуждаят от призната квалификация и/или опит с конкретен вид и/или ветеринарна процедура.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Алтернативен етикет

ветеринар-онколог

ветеринар на лабораторни животни

ветеринар занимаващ се с дребни бозайници

специализирани ветеринари

ветеринарен фармаколог и токсиколог

ветеринарна зъболекарка

ветеринар-териогенолог

специализиран ветеринар

ветеринар занимаващ се със спортна медицина и рехабилитация

ветеринар занимаващ се със спешна медицина

ветеринар занимаващ се с вътрешни болести на домашни животни

ветеринар-дерматолог

ветеринар-анестезиолог

ветеринар занимаващ се с образна диагностика

ветеринарен зъболекар

ветеринарен невролог

ветеринар занимаващ се с дивеч

ветеринар отговарящ за здравето на водните животни

ветеринарна специалистка по птиците

ветеринар занимаващ се с дребни преживни животни

ветеринарен клиничен патолог

ветеринар занимава се с поведенческа медицина за животните

ветеринарен микробиолог

ветеринар-паразитолог

специализирана ветеринарка

ветеринар занимаващ се със свине

ветеринарен сравнителен нутриционист

ветеринарен патолог

ветеринар занимаващ се с едър рогат добитък

ветеринарен специалист по птиците

ветеринар по зоо медицина

ветеринар-офталмолог

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието