Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, сценични съоръжения

Description

Code

3435.4

Description

Операторите на сценични съоръжения контролират движението на оборудването и други елементи на представлението, като работят в тясно сътрудничество с изпълнителите въз основа на художествена или творческа концепция. Тяхната работа се влияе, както и оказва влияние върху резултатите на останалите оператори. Поради това операторите работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, операторите и изпълнителите. Операторите на сценични съоръжения подготвят и упражняват надзор върху реквизита, планират оборудването и управляват сценичните съоръжения, системите за окачване или системите за хоризонтално движение. Работата им се основава на планове, инструкции и изчисления. Поради боравенето с тежки предмети в близост или над изпълнителите и публиката това е високорискова професия.

 

Scope note

Includes rigging operators. Includes people working in event and rental activities.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието