Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт по оптимизиране на търсачки/експертка по оптимизиране на търсачки

Description

Code

2513.2

Description

Експертите по оптимизиране на търсачки увеличават позицията на уебстраниците на дадено дружество по отношение на заявките за търсене в дадена търсачка. Те създават и стартират кампании по оптимизиране на търсачки и идентифицират области за подобрение. Експертите по оптимизиране на търсачки могат да провеждат кампании за плащане на кликване (ПНК).

Алтернативен етикет

експерти по оптимизиране на търсачки

консултант по оптимизиране на търсачки

експертка по оптимизиране на търсачки

консултантка по оптимизиране на търсачки

експерт по оптимизиране на търсачки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието