Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, десениране на текстил

Description

Code

8159.8

Description

Машинните оператори за десениране на текстил създават модели, дизайн и декорация за текстилни изделия и тъкани с помощта на машини и оборудване. Те избират кои материали да използват и проверяват качеството на текстилните продукти както преди, така и след работа.

Алтернативен етикет

десенатор на текстил

машинен оператор — моделиер в текстилната промишленост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието