Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист, тестване софтуер

Description

Code

2519.6

Description

Специалистите по тестване на софтуери работят в среди за изпитване, оценяват продукти, проверяват качеството и точността или създават скриптове за тестове. Те разработват тестове, които след това се привеждат в действие от проверяващи.

Алтернативен етикет

анализатор, тестване ИКТ

анализатор, тестване ИТ

анализаторка, тестване ИКТ

анализаторка, тестване ИТ

специалист, тестване софтуер

специалистка, тестване софтуер

тест дизайнер

тест дизайнерка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието